Taxatieverslag

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

 • Het taxatieverslag kunt u online raadplegen/downloaden.

 • De waardevaststelling heeft op grond van de Wet WOZ plaatsgevonden op basis van de waardepeildatum van 1 januari 2022. Deze datum staat daarom ook aangegeven op het taxatieverslag.

 • Dit is het nummer waaronder het betreffende object binnen onze belastingadministratie staat opgenomen. Dit is een uniek nummer zonder dat dit voor u enige betekenis heeft. Als u iets over dit pand wilt weten is het altijd handig om het WOZ-objectnummer te vermelden.

 • (Kadastrale gemeente, sectie, perceelsnummer, letter, indexnummer en grondoppervlakte)

  Dit is de aanduiding waarmee de eigendomssituatie van het object waarvoor u een WOZ-beschikking heeft ontvangen binnen het kadaster geregistreerd staat.

 • (Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)

  Dit is de aanduiding waaronder het object waarvoor u een waardebeschikking heeft ontvangen binnen de belastingadministratie staat opgenomen. Meestal is dit de adressering zoals de gemeente deze officieel heeft vastgesteld.

 • Binnen de objectgegevens staat een aantal gegevens van uw woning opgenomen zoals het soort woning (hoekwoning, flatwoning, rijtjeswoningen etc.), de buurt, het bouwjaar, de inhoud van het hoofdgebouw in m³ en de hoeveelheid meegetaxeerde grond in m². Tot slot staan waar nodig nog overige objectonderdelen opgenomen zoals bijvoorbeeld een dakkapel en een losstaande schuur/berging.

 • Binnen deze rubriek zijn meerdere woningen (maximaal 3) opgenomen waarmee bij de waardevaststelling van uw woning rekening is gehouden. De belangrijkste gegevens van deze woningen zijn:

  • adres
  • verkoopdatum
  • verkoopprijs
  • vastgestelde waarde
  • soort woning
  • buurt
  • bouwjaar
  • oppervlakte
  • inhoud
  • overige objectonderdelen

  U kunt deze gegevens vergelijken met de voor uw woning relevante gegevens.

 • Hier staat aangegeven of bij de taxatie van uw woning rekening is gehouden met de aanwezigheid van bijvoorbeeld een dakkapel, een berging, een schuur of een tuinhuisje. Ook deze onderdelen vertegenwoordigen een (beperkte) waarde.

 • Bij de waardevaststelling is een beperkte afwijking van het bouwjaar toegestaan. In het algemeen leidt een afwijking van ongeveer 5 jaar niet tot een foutieve onderbouwing van de waardevaststelling. Als u denkt dat de afwijking wel tot een foutieve waardevaststelling heeft geleid, dan kunt u tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking telefonisch, op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur contact opnemen met degemeente Dijk en Waard. U laat dan uw gegevens achter en u wordt vervolgens binnen 5-7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld. De taxateur kan u uitleg geven over de waardevaststelling en ingaan op uw vragen.

  U kunt digitaal bezwaar maken als u niet eerst door de taxateur teruggebeld wilt worden, maar wel meent dat er een foutieve waardevaststelling is.

  U kunt ook bezwaar maken door het reactieformulier ingevuld terug te sturen naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemkerk

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de WOZ-beschikking door ons ontvangen zijn.

 • Bij de waardevaststelling is een beperkte afwijking van de woonoppervlakte in m2 toegestaan. Een beperkte afwijking van het aantal m2 van rond de 10% leidt in het algemeen niet tot een foutieve onderbouwing van de waardevaststelling. Als u denkt dat de afwijking wel tot een foutieve waardevaststelling heeft geleid, dan kunt u tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur telefonisch contact opnemen met de gemeente Dijk en Waard. U laat dan uw gegevens achter en u wordt vervolgens binnen 5-7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld. De taxateur kan u uitleg geven over de waardevaststelling en ingaan op uw vragen.

  U kunt digitaal bezwaar maken als u niet eerst door de taxateur teruggebeld wilt worden, maar wel meent dat er een foutieve waardevaststelling is.

  U kunt ook bezwaar maken door het reactieformulier ingevuld terug te sturen naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk.

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de WOZ-beschikking door ons ontvangen zijn.

 • Bij de waardevaststelling is een beperkte afwijking van het aantal m² grondoppervlakte toegestaan. Een beperkte afwijking van het aantal m² van rond 10% leidt in het algemeen niet tot een foutieve onderbouwing van de waardevaststelling. Als u denkt dat de afwijking wel tot een foutieve waardevaststelling heeft geleid, dan kunt u tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur telefonisch contact opnemen met de gemeente Dijk en Waard. U laat dan uw gegevens achter en u wordt vervolgens binnen 5-7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld. De taxateur kan u uitleg geven over de waardevaststelling en ingaan op uw vragen.

  U kunt digitaal bezwaar maken als u niet eerst door de taxateur teruggebeld wilt worden, maar wel meent dat er een foutieve waardevaststelling is.

  U kunt ook bezwaar maken door het reactieformulier ingevuld terug te sturen naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de WOZ-beschikking door ons ontvangen zijn.

   

 • Beperkte afwijkingen zijn toegestaan zonder dat dit leidt tot een foutieve onderbouwing van de waardevaststelling.

  Voorbeelden hiervan zijn een afwijking van:

  • het bouwjaar binnen een marge van 5 jaar
  • het aantal m³ inhoud van rond 10%
  • het aantal m² grondoppervlakte van rond 10%

  Als u denkt dat de afwijking wel tot een foutieve waardevaststelling heeft geleid, dan kunt u tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur telefonisch contact opnemen met de gemeente Dijk en Waard. U laat dan uw gegevens achter en u wordt vervolgens binnen 5-7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld. De taxateur kan u uitleg geven over de waardevaststelling en ingaan op uw vragen.

  U kunt digitaal bezwaar maken als u niet eerst door de taxateur teruggebeld wilt worden, maar wel meent dat er een foutieve waardevaststelling is.

  U kunt ook bezwaar maken door het reactieformulier ingevuld terug te sturen naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de WOZ-beschikking door ons ontvangen zijn.