Toeristenbelasting

Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente Dijk en Waard tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

De reden van de overnachting is niet van belang, de toeristenbelasting is dus van toepassing op overnachtingen ongeacht het karakter. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot het houden van overnachtingen. Het bedrag van de toeristenbelasting mag in de overnachtingsprijs worden inbegrepen. Gaat u gelegenheid geven tot overnachten (hotel, pension, jeugdherberg, camping, B&B, Airbnb of Wimdu) dan moet u zich ten behoeve van de toeristenbelasting via het aanmeldingsformulier aanmelden. Het is ook mogelijk de aanmelding digitaal te verzorgen.

Nachtregister

Voor de berekening van de toeristenbelasting is de belastingplichtige/ondernemer verplicht een administratie bij te houden ten aanzien van het verblijf (dit is het aantal overnachtingen) van gasten. Het register (zie voorbeeld) moet tenminste de volgende klantgegevens bevatten:

  • naam en woonplaats
  • geboortedatum
  • datum van aankomst en datum van vertrek
  • het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is.

Tarieven

Voor 2023 is het tarief per overnachting vastgesteld op € 1,00 per persoon.
Het tarief per seizoensplaats is per maand € 20,05.

Aangifte

Na afloop van het kalenderjaar ontvangt u een aangiftebiljet. Dit aangiftebiljet vult u in en stuurt u met een kopie van het nachtverblijfregister weer op. De gemeente zal uw aangifte controleren en daarmee de hoogte van de aanslag toeristenbelasting vaststellen. Ook is het mogelijk om de aangifte digitaal te verzorgen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.