BIZ-heffing Centrumwaard

Een BIZ (Bedrijven Investeringszone) is een bedrijventerrein of winkelgebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in activiteiten in de openbare ruimte en waar alle ondernemers in het gebied aan meebetalen.

Wie betaalt deze BIZ-heffing?

Het in de verordening (externe link) opgenomen gebied in het winkelcentrum Centrumwaard in Heerhugowaard is aangewezen als BIZ. Als u op 1 januari gebruiker van een onroerende zaak bent die binnen de BIZ is gelegen, dan bent u de BIZ-heffing verschuldigd. Bij leegstand op 1 januari van de onroerende zaak wordt de eigenaar van de onroerende zaak als belastingplichtige aangewezen.

Tarieven

De BIZ bijdrage zal gedurende een periode van vijf jaar (2023 t/m 2027) jaarlijks worden geheven. Het tarief in deze vijf jaren wordt bepaald aan de hand van de WOZ waarde van de onroerende zaak zoals die voor het belastingjaar 2023 is vastgesteld. De tarieven voor het belastingjaar 2023 zijn als volgt vastgesteld:

Als de waarde niet meer dan € 100.000 bedraagt, dan is het tarief € 300,00.

Als de waarde meer dan € 100.000 bedraagt, maar niet meer dan € 200.000, dan is het tarief € 400,00.

Bij een waarde van meer dan € 200.000 is het tarief € 500,00.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.