Digitale toegankelijkheid

Het 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Toegankelijkheidsverklaring

In januari '21 heeft Stichting Accessibility onderzoek verricht naar de toegankelijkheid van deze website. Deze website voldoet nog niet geheel aan de gestelde eisen. De eerste conclusies en bevindingen zijn neergelegd in de navolgende documenten:

  1. resultaten toegankelijkheidsonderzoek
  2. managementrapport toegankelijkheidsonderzoek

Cocensus voldoet deels aan de toegankelijkheidseisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid en onderneemt de volgende stappen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

- het oplossen van de bij het onderzoek gesignaleerde issues;
- het in maart '21 laten verzorgen van een heronderzoek naar de toegankelijkheid.

Aandachtspunten

Met name pfd's vormen een aandachtspunt. De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Cocensus kan op dit moment niet garanderen dat de pdf's die op deze website worden aangeboden aan de webrichtlijnen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's vervangen door toegankelijke bestanden.